پارکینگ

پارکینگ سرپوشیده یک ساختمان طراحی شده برای پارکینگ خودروها است به گونه‌ای که دارای چند طبقه برای افزایش تعداد خودروهایی است که امکان توقف دارند . پارکینگ طبقاتی از انواع جایگاه توقف خودرو یا پارکینگ محسوب می‌شوند .

اولین پارکینگ چند طبقه در سال ۱۹۱۸ برای هتل La Salle در خیابان واشینگتن در غرب شهر شیکاگو ساخته شد که طراح آن HolabirdHolabird and Roche بود . هرچند این هتل در سال ۱۹۷۶ تخریب شد اما پارکینگ طبقاتی آن باقی ماند .

همچنین ادعای دیگری وجود دارد که نخستین پارکینگ طبقاتی بین سالهای ۱۹۰۶ و ۱۹۱۲ در شهر گلاسکو ساخته شده است .

حرکت وسایل نقلیه بین چند طبقه می‌تواند به یکی از روشهای زیر صورت گیرد :

رمپهای داخلی ، رایج‌ترین نوع امکانات برای تردد خودروها بین طبقات .

رمپ خارجی ، که ممکن است به شکل یک دایره شیب دار (در آمریکا به آن 'whirley به معنی فرفره‌ای گفته می‌شود)

بالابر خودرو ، روش کم رواج

سیستم‌های ربات خودکار ، ترکیبی از رمپ و آسانسور

در زمینهای شیبدار ممکن است از سطح شیبدار زمین برای حرکت خودرو بین طبقات استفاده شود .

بسیاری از پارکینگهای خودرو ، ساختمانهای مستقل و طراحی شده برای توقف خودروها هستند . رایج‌ترین سازه سیستم در ایالات متحده برای ساخت پارکینگ طبقاتی ، بتن پیش تنیده است .

در سالهای اخیر ، پارکینگهای طبقاتی به عنوان بخشی از مجتمع‌ها ، ایستگاه‌ها ، ترمینالهای مسافری یا ساختمانهای بزرگ چند منظوره و تجاری نیز ساخته می‌شوند . فضای پارکینگ در زیر میدان نیتن فیلیپس با گنجایش ۲۴۰۰ خودرو ، یکی از بزرگترین پارکینگهای طبقاتی در جهان است .

پارکینگهای مسقف و طبقاتی خودرو که برای خدمت به مراکز خرید ساخته می‌شود ممکن است به گونه‌ای باشند که در مجاورت طبقات و در نزدیکی فروشگاه‌های هر طبقه طراحی شوند . یکی از نمونه‌های این روش را می‌توان در مال آمریکا در بلومینگتون ، مینه سوتا مشاهده کرد .

این گاراژها اغلب در هر طبقه ارتفاع سقف کوتاه دارند و فقط برای خودروهای شخصی و کوچک مناسب هستند .

پارکینگ سرپوشیده

پارکینگ سرپوشیده

پارکینگ روباز

پارکینگ روباز

پارکینگ

پارکینگ